ติดต่อ consortiumtrip.com E-mail : info@consortiumtrip.com
จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.
เส้นทางการท่องเที่ยว:
 
 
 

England - Tour Program

วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 21 พฤษภาคม 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 46,911 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 46,911 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 54,411 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 46,911 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) -  
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 46,911 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-BWN 2018-05-21 13.30-17.15 BI BI514
1 BWN-LHR 2018-05-21 20.45-06.50+1 BI BI097
1 LHR-BWN 2018-05-26 17.05-17.25+1 BI BI098
1 BWN-BKK 2018-05-27 18.15-20.00 BI BI519
รหัสทัวร์
GOTLHRBI180521N
ทัวร์อังกฤษ เที่ยวอังกฤษ SIMPLY ENGLAND 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Royal Brunei Airlines (BI) ทัวร์ GOT LHR-BI004
2018-05-21 7 วัน GOTLHRBI180521N BI 46,911 จอง
อังกฤษ

ทัวร์อังกฤษ เที่ยวอังกฤษ SIMPLY ENGLAND 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Royal Brunei Airlines (BI) ทัวร์ GOT LHR-BI004
• ท่านเที่ยวเมืองสวยในเขตคอต์สโวลส์ Cotswold ถูกขนานนามว่า ”Heart of England“ • เที่ยวเมืองไบบิวรี (Bibury) หมู่บ้านที่ได้รับยกย่องว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในอังกฤษ (The Most beautiful village in England) • เข้าชมพระราชวังวินด์เซอร์ (Windsor Castle) • ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) ใจกลางกรุงลอนดอน (London)
***พักลอนดอน 3 คืน***
***ทานเป็ดย่างโฟร์ซีซั่น***
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 9-15 เม.ย.61
วันที่ 21-27 พ.ค. 61

ประเทศ : อังกฤษ เมือง : อังกฤษ

วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 21 พฤษภาคม 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 46,911 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 46,911 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 54,411 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 46,911 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) -  
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 46,911 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 BKK-BWN 2018-05-21 13.30-17.15 BI BI514
3 BWN-LHR 2018-05-21 20.45-06.50+1 BI BI097
4 LHR-BWN 2018-05-26 17.05-17.25+1 BI BI098
5 BWN-BKK 2018-05-27 18.15-20.00 BI BI519
รหัสทัวร์
GOTLHRBI180521N
2018-05-21 7 วัน GOTLHRBI180521N BI 46,911 จอง

ทัวร์อังกฤษ เที่ยวอังกฤษ COZY ENGLAND 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน SriLankan Airlines (UL) GOT LHR-UL002
• ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) ใจกลางกรุงลอนดอน (London) • ถ่ายรูปกับ เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ • ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) อดีตที่ยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองของชาวโรมันที่เมืองบาธ
***พักลอนดอน 2 คืน***
***ทานเป็ดย่างโฟร์ซีซั่น***
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 12-17 ต.ค. 61

ประเทศ : อังกฤษ เมือง : อังกฤษ

วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 12 ตุลาคม 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 45,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 45,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 53,800 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 45,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) -  
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 45,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 BKK-CMB 2018-10-12 09.10-11.00 UL UL403
3 CMB-LHR 2018-10-12 13.05-20.00 UL UL503
4 LHR-CMB 2018-10-16 21.30-12.45+1 UL UL504
5 CMB-BKK 2018-10-17 14.20-19.25 UL UL406
รหัสทัวร์
GOTLHRUL1810120
2018-10-12 6 วัน GOTLHRUL1810120 UL 45,900 จอง