ติดต่อ consortiumtrip.com E-mail : info@consortiumtrip.com
จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.
เส้นทางการท่องเที่ยว:
 
 
 

Europe - Tour Program

วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 28 มีนาคม 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 39,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 39,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 44,400 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 39,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) -  
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 39,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-DXB 2018-03-29 01.15-04.45 EK EK385
1 DXB-BCN 2018-03-29 08.15-13.25 EK EK185
1 MAD-DXB 2018-04-02 22.05-07.15+1 EK EK144
1 DXB-BKK 2018-04-03 09.40-18.55 EK EK372
รหัสทัวร์
GOTBCNEK1803290
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป Hermosa Spanish บาร์เซโลน่า – มาดริด 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรสต์ (EK) (GOT BCN-EK001)
2018-03-28 7 วัน GOTBCNEK1803290 EK 39,900 จอง
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 14 เมษายน 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 59,911 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 59,911 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 67,411 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 59,911 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) -  
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 59,911 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-DXB 2018-04-15 01.15-04.45 EK EK385
1 DXB-BCN 2018-04-15 08.15-13.25 EK EK185
1 MAD-DXB 2018-04-21 22.05-07.15 EK EK144
1 DXB-BKK 2018-04-22 09.40-18.50 EK EK372
รหัสทัวร์
GOTBCNEK180415S
ทัวร์ยุโรป Salute España 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรสต์ (EK) GOT BCN-EK002
2018-04-14 9 วัน GOTBCNEK180415S EK 59,911 จอง
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 4 พฤษภาคม 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 53,911 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 53,911 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 61,411 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 53,911 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) -  
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 53,911 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
1 BKK-DXB 2018-05-05 01.15-04.45 EK EK385
1 DXB-BCN 2018-05-05 08.15-13.25 EK EK185
1 MAD-DXB 2018-05-11 22.05-07.15 EK EK144
1 DXB-BKK 2018-05-12 09.40-18.50 EK EK372
รหัสทัวร์
GOTBCNEK180505S
2018-05-04 9 วัน GOTBCNEK180505S EK 53,911 จอง
Popular Program
HELLO BARCELONA สเปน 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) GOT BCN-SQ001
• เข้าชมโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของเมือง โดยฝีมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี • ชมมหาวิหารซานตา มาเรีย เดอร์ฟิวลาร์ (Basilica of Our Lady of the Pillar) แห่งซาราโกซ่า • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ที่ La Roca Village Outlet
**อร่อยกับเมนู,,หมูหันสเปน**
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 8-14 ก.ค. 61
วันที่ 5-11 ส.ค. 61
วันที่ 23-29 ก.ย. 61
วันที่ 7-13 ต.ค. 61
ประเทศ : ยุโรป
เมือง : สเปน
ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
ราคา
(เริ่มที่)
: 39,900.-
 
สเปน

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป Hermosa Spanish บาร์เซโลน่า – มาดริด 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรสต์ (EK) (GOT BCN-EK001)
• เข้าชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) แห่งกรุงมาดริด (Madrid) • เข้าชมโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของเมือง โดยฝีมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ที่ La Roca Village Outlet
***พักมาดริด 2 คืน / อร่อยกับเมนู,,หมูหันสเปน***
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 28 มี.ค.-3 เม.ย. 61

ประเทศ : ยุโรป เมือง : สเปน

วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 28 มีนาคม 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 39,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 39,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 44,400 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 39,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) -  
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 39,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 BKK-DXB 2018-03-29 01.15-04.45 EK EK385
3 DXB-BCN 2018-03-29 08.15-13.25 EK EK185
4 MAD-DXB 2018-04-02 22.05-07.15+1 EK EK144
5 DXB-BKK 2018-04-03 09.40-18.55 EK EK372
รหัสทัวร์
GOTBCNEK1803290
2018-03-28 7 วัน GOTBCNEK1803290 EK 39,900 จอง

ทัวร์ยุโรป Salute España 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรสต์ (EK) GOT BCN-EK002
• เข้าชมโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของเมือง โดยฝีมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ที่ La Roca Village Outlet • ตื่นตากับรางส่งน้ำโรมัน (Acueducto de Segovia) สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 • เข้าชมมหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน • เข้าชมพระราชวังหลวง (Royal Palace)
***อร่อยกับเมนู,,หมูหันสเปน***
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 14-22 เม.ย. 61
วันที่ 4-12 พ.ค., 13-21 มิ.ย. 61

ประเทศ : ยุโรป เมือง : สเปน

วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 14 เมษายน 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 59,911 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 59,911 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 67,411 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 59,911 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) -  
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 59,911 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 BKK-DXB 2018-04-15 01.15-04.45 EK EK385
3 DXB-BCN 2018-04-15 08.15-13.25 EK EK185
4 MAD-DXB 2018-04-21 22.05-07.15 EK EK144
5 DXB-BKK 2018-04-22 09.40-18.50 EK EK372
รหัสทัวร์
GOTBCNEK180415S
2018-04-14 9 วัน GOTBCNEK180415S EK 59,911 จอง
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 4 พฤษภาคม 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 53,911 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 53,911 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 61,411 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 53,911 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) -  
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 53,911 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 BKK-DXB 2018-05-05 01.15-04.45 EK EK385
3 DXB-BCN 2018-05-05 08.15-13.25 EK EK185
4 MAD-DXB 2018-05-11 22.05-07.15 EK EK144
5 DXB-BKK 2018-05-12 09.40-18.50 EK EK372
รหัสทัวร์
GOTBCNEK180505S
2018-05-04 9 วัน GOTBCNEK180505S EK 53,911 จอง
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 13 มิถุนายน 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 53,911 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 53,911 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 61,411 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 53,911 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) -  
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 53,911 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 BKK-DXB 2018-06-14 01.35-04.45 EK EK385
3 DXB-BCN 2018-06-14 08.15-13.25 EK EK185
4 MAD-DXB 2018-06-20 22.05-07.15 EK EK144
5 DXB-BKK 2018-06-21 09.40-19.15 EK EK372
รหัสทัวร์
GOTBCNEK180614S
2018-06-13 9 วัน GOTBCNEK180614S EK 53,911 จอง

HELLO BARCELONA สเปน 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) GOT BCN-SQ001
• เข้าชมโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของเมือง โดยฝีมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี • ชมมหาวิหารซานตา มาเรีย เดอร์ฟิวลาร์ (Basilica of Our Lady of the Pillar) แห่งซาราโกซ่า • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ที่ La Roca Village Outlet
**อร่อยกับเมนู,,หมูหันสเปน**
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 8-14 ก.ค. 61
วันที่ 5-11 ส.ค. 61
วันที่ 23-29 ก.ย. 61
วันที่ 7-13 ต.ค. 61

ประเทศ : ยุโรป เมือง : สเปน

วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มต้น)
สถานะ
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 8 กรกฎาคม 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 39,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 39,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 44,400 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 39,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) -  
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 39,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 BKK-SIN 2018-07-08 18.30-21.55 SQ SQ979
3 SIN-BCN 2018-07-08 23.35-06.55+1 SQ SQ388
4 BCN-SIN 2018-07-13 12.05-07.00+1 SQ SQ387
5 SIN-BKK 2018-07-14 09.35-11.05 SQ SQ972
รหัสทัวร์
GOTBCNSQ180708N
2018-07-08 7 วัน GOTBCNSQ180708N SQ 39,900 จอง
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 5 สิงหาคม 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 39,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 39,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 44,400 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 39,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) -  
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 39,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 BKK-SIN 2018-08-05 18.30-21.55 SQ SQ979
3 SIN-BCN 2018-08-05 23.35-06.55+1 SQ SQ388
4 BCN-SIN 2018-08-10 12.05-07.00+1 SQ SQ387
5 SIN-BKK 2018-08-11 09.35-11.05 SQ SQ972
รหัสทัวร์
GOTBCNSQ180805N
2018-08-05 7 วัน GOTBCNSQ180805N SQ 39,900 จอง
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 23 กันยายน 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 39,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 39,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 44,400 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 39,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) -  
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 39,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 BKK-SIN 2018-09-23 18.30-21.55 SQ SQ979
3 SIN-BCN 2018-09-23 23.35-06.55+1 SQ SQ388
4 BCN-SIN 2018-09-28 12.05-07.00+1 SQ SQ387
5 SIN-BKK 2018-09-29 09.35-11.05 SQ SQ972
รหัสทัวร์
GOTBCNSQ180923N
2018-09-23 7 วัน GOTBCNSQ180923N SQ 39,900 จอง
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 7 ตุลาคม 2561
ลักษณะการเข้าพัก ราคาต่อคน
 ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 39,900 
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 39,900 
 ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) 44,400 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 39,900 
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) -  
 เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง) 39,900 
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน -  
 ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน.. -  
เที่ยวบินการเดินทาง
ลำดับ จาก ~ ถึง วันที่ เวลา สายการบิน เที่ยวบิน
2 BKK-SIN 2018-10-07 18.30-21.55 SQ SQ979
3 SIN-BCN 2018-10-07 23.35-06.55+1 SQ SQ388
4 BCN-SIN 2018-10-12 12.05-07.00+1 SQ SQ387
5 SIN-BKK 2018-10-13 09.35-11.05 SQ SQ972
รหัสทัวร์
GOTBCNSQ181007N
2018-10-07 7 วัน GOTBCNSQ181007N SQ 39,900 จอง